Gegevensverwerking

Woonmaatjes.nl werkt met een website die gekoppeld is aan een Custumer Relation System (CRM) en verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, matchen en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Woonmaatjes en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten
  • het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en bemiddelen tussen cliënten en cliënten en derden en het  uitvoeren van huur/dienstverleningsovereenkomsten.
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden. Aan derden bedrijven waarmee Woonmaatjes samenwerkt worden enkel de voor de opdracht relevante gegevens verstrekt na opdrachtverstrekking door de desbetreffende cliënten.

De verwerking van uw persoonsgegevens zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteit: het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen gericht tegen Woonmaatjes.nl, haar cliënten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

223

Woonmaatjes zijn al door ons geholpen

En we blijven matchen, want het is nodig. Wilt u woonruimte aanbieden of heeft u behoefte aan woonadvies, gezelschap of hulp in/rondom het huis. Help uzelf en ’n ander! Met Woonmaatje is een passende match zo geregeld!