Veelgestelde vragen

Op alle vragen gewoon een duidelijk antwoord.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen aan en over Woonmaatjes

Wat is Woonmaatjes? Hoe werkt het? En voor wie is het? Logische vragen waar hieronder een glashelder antwoord staat. Je vindt ze terug onder deze vijf categorieën:

 1. Over Woonmaatjes
 2. Woonmaatje worden/zoeken
 3. Woonruimte aanbieden
 4. Woondiensten leveren
 5. Samenwerken met Woonmaatjes
 6. Persberichten

Staat je vraag (en het antwoord) niet hiertussen? Neem dan gerust contact op.

1. Over Woonmaatjes

Wat is Woonmaatjes?
Woonmaatjes is een visie en een middel in één: het is een reactie en doelbewuste actie op de realiteit van vandaag. De oververhitte woningmarkt, onbenutte woonruimten en de vraag naar woonondersteuning m.n. bij alleenwonende ouderen. Een bemiddelaar om vraag en aanbod met elkaar te matchen en mensen in het delen van de woning en het wonen samen te brengen. Een partner in bemiddeling, advies en onderzoek.

Voor wie is Woonmaatjes bedoeld?
Het eenvoudige antwoord: voor iedereen. Het uitgebreide antwoord: Voor het benutten en bemiddelen in en om de bestaande woningvoorraad en voor mensen en partijen die hierbij op enige manier belang hebben. Woonmaatjes is professioneel bemiddelaar voor woningaanbieders en -zoekers en adviseur voor bedrijven, non-profit en (semi-)overheid voor bemiddeling, advies en onderzoek.

Hoe werkt Woonmaatjes?
Advies- en onderzoek trajecten zijn altijd in overleg met de betrokken partijen. Voor mensen die woonmaatjes zoeken (of willen zijn), is er een online platform waarop ze kostenloos een account
kunnen aanmaken.

Wat voor bemiddeling biedt Woonmaatjes?
Woonmaatjes bemiddelt tussen woonruimte en woondiensten. Woningeigenaren, studenten, starters en herintreders die een kamer of woonruimte zoeken of willen verhuren, kunnen dit doen op basis van hospitaverhuur. In ruil voor de woonruimte of reductie van de huurpijs kunnen studenten/starters/herintreders wederdiensten aanbieden. Alle juridische, contractuele en administratieve zaken en regels die hierbij komen kijken, neemt Woonmaatjes op zich.

2. Woonmaatje worden/zoeken

Hoe word of vind ik een woonmaatje?
Via een online platform kan iedereen gratis een account aanmaken. In dit account kun je een profiel invullen: persoonsgegevens, voorkeuren, waarnaar je op zoek bent (vraagformulier) of wat je kunt aanbieden (aanbodformulier). In beide gevallen kan dit een woonruimte of een woondienst zijn. Hoe completer je het profiel invult, hoe sneller Woonmaatjes met een goed aanbod kan komen.

Wat voor woon-dienstcombinaties zijn er zoal mogelijk?
Woondiensten die helemaal of deels de huurprijs van de woonruimte waard zijn. Dit hangt natuurlijk af van het type woonruimte en dienstenaanbod. Wat er zoal mogelijk is? Woonruimte in ruil voor hulp in of rondom het huis. Of tijdelijke woonondersteuning na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of bij revalidatie. Daarnaast hulp bij (re-)integratie, als taalmaatje of met administratieve hulp.

Welke voor woonvormen zijn geschikt?
Er zijn vijf woonvormen die woningdelen mogelijk maken zoals:

 • Au-pair (inpandig wonen met beschikking over een kamer of etage)
 • Kangoeroewoning (met inpandige doorgang)
 • Mantelzorgwoning (tijdelijk geplaatste woning)
 • Etage of appartement (zelfstandige eenheid met een eigen voordeur)
 • Living in of housing in, delen van de woning (onzelfstandige wonen eigen
  woonruimte/gedeelde woonruimte).

Hoe komt het tot een match?
Als het profiel is ingevuld, is het mogelijk om op verschillende manieren te zoeken naar interessante aanbiedingen die passen bij je profiel. Is er interesse? Dan kan Woonmaatjes een gesprek regelen, bemiddelen en uiteindelijk een match maken. Pas als er een match is vastgesteld tussen huurder en verhuurder, betaal je Woonmaatjes een vergoeding. Voor aanvullend (administratie)beheer of advies op maat, bijvoorbeeld over woningaanpassing voor ouderen, hanteert Woonmaatjes een apart tarief.

Wat gebeurt er als de match rond is?
Als er een match is, worden er duidelijke afspraken gemaakt. Het komt neer op een overeenkomst, waarin staat om wat voor woonruimte, welke woondiensten, huurprijs en welke reductie het gaat. geheel binnen de regelgeving en termijn van hospitaverhuur en uitbreiding termijn ervan.

Aan welke regels moet een overeenkomst tussen woonmaatjes voldoen?
Simpel gezegd: aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Als een woonruimte aangeboden wordt in ruil voor hulp in of rondom het huis, is er sprake van freelance werkzaamheden. Deze moeten binnen vier weken bekend zijn bij de Belastingdienst, omdat inkomsten uit freelance werkzaamheden invloed kunnen hebben op de hoogte van je studiefinanciering en/of andere toeslagen. Aan de andere kant bieden freelance werkzaamheden ook verschillende mogelijkheden.

3. Woonruimte aanbieden

Kan iedereen woonruimte voor anderen beschikbaar stellen?
In principe wel, maar dit aanbod en de daaropvolgende overeenkomst moeten wel voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. De Belastingdienst kan hier veel meer over zeggen, lees over:

Aan welke wetten ben ik als verhuurder gebonden?
In de Woningwet is onder andere de huurwetgeving en het huurrecht geregeld waar je als (ver)huurder mee te maken hebt. Gemeenten hebben ook zeggenschap over de woningmarkt, wat meestal geregeld is in huisvestingsverordeningen en gemeentelijk beleid. Woonmaatjes adviseert (ver)huurders vanzelfsprekend hierin.

Om welke woondiensten kan ik vragen?
Hulp in en rondom het huis, escorteren bij afspraken of administratieve hulp bijvoorbeeld. Bij de categorie ‘Woondiensten leveren’ lees je hier meer over

Kan ik advies krijgen over (bouwkundige) aanpassing van mijn woning?
Ja, dat kan zeker. Woonmaatjes geeft advies bij vragen over woningaanpassing, fysieke aanpassingen vanwege gezondheidsklachten of gewoon voor meer woongenot. Wij letten hierbij ook op eventueel recht op WMO-vergoeding en we kijken naar de beste prijs-kwaliteitverhouding voor je situatie.

Kan ik woonruimte in ruil voor zorgdiensten aanbieden?
Nee, wij bemiddelen niet in (gespecialiseerde) zorgdiensten. Woonmaatjes bemiddelt in woonruimten, woondiensten, woningaanpassing en vragen die daarbij komen kijken.

Hoe wordt de waarde van de aangeboden woonruimte bepaald?
Via het puntensysteem woningwaardering bepaalt Woonmaatjes wat de waarde is van de aangeboden woonruimte. De waarde van een ruimte hangt af van de plaats, het type woonruimte, het aantal vierkante meters en het uitrustingsniveau.

4. Woondiensten leveren

Wat voor woonruimte kan ik krijgen?
Dit hangt af van je eigen wensen en het actuele aanbod. Allebei hangen samen met hoe volledig je het profiel in je account invult en welke voorkeuren je aangeeft. Concreet zijn dit de vijf woonvormen die bij Woonmaatjes mogelijk zijn:

 • Au-pair (inpandig wonen met beschikking over een kamer of etage)
 • Kangoeroewoning (met inpandige doorgang)
 • Mantelzorgwoning (tijdelijk geplaatste woning)
 • Etage of appartement (zelfstandige eenheid met een eigen voordeur)
 • Woon-/werkgroep of gestippeld wonen (gemengde woongemeenschap van verschillende
  leeftijden in een complex, kern of wijk)

Wat voor woondiensten kan ik leveren in ruil voor woonruimte?
Er is van alles mogelijk, zoals:

 • hulp in en rondom huis: huishouding, was en linnen, boodschappen, eten klaarmaken/koken, klusjes in/aan de woning of hulp in de tuin;
 • administratieve ondersteuning, computergebruik of gebruik van woontechnologie;
 • vergezellen of (reis)begeleiding naar bijvoorbeeld de huis- of tandarts, sport of een cultureel uitje, of gewoon voor een beetje gezelschap;
 • of een andere woondienst die hierboven niet genoemd staat, maar wel past bij Woonmaatjes.
  Laat het vooral weten!

Moet ik het leveren van woondiensten op een of andere manier vastleggen?
Ja, in de eerste plaats moet er een duidelijke overeenkomst zijn tussen de woonmaatjes: degene die woonruimte aanbiedt in ruil voor woondiensten. Hier zorgt Woonmaatjes voor. Verder ziet de Belastingdienst de geleverde woondiensten als freelance-werkzaamheden, dat betekent dat dit geregistreerd moet worden. Geen zorgen: ook hierin neemt Woonmaatjes al het regelwerk en zelfs eventueel bijhouden van de administratie uit handen.

Hebben woondiensten (dus freelance-werkzaamheden) invloed op mijn studiefinanciering en/of andere toeslagen?
Dat ligt eraan. Je mag tot een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering en/of andere toeslagen. Omdat de regelgeving en exacte bedragen hiervoor per
periode kunnen verschillen, is het slim om je vooraf goed in te lezen in de richtlijnen en regelgeving van de Belastingdienst. Indien gewenst, kijkt Woonmaatjes met je mee en krijg je vanzelfsprekend een passend advies over wat voor jou/jullie van toepassing is.

5. Samenwerken met Woonmaatjes

Op welke manier kan Woonmaatjes ingeschakeld worden als partner?
Voor advies en onderzoek is Woonmaatjes een partner voor zowel non-profit als instanties of bedrijven. Simpel gezegd: iedere partij die vanuit een eigen expertise kan en wil bijdragen aan ‘out of the box’ oplossingen in de woningmarkt zoals het benutten van de bestaande voorraad, kwaliteit van wonen voor alleenwonende ouderen of mensen met een hulpvraag, leefbare wijken.

Wat voor organisaties kunnen gebruik maken van Woonmaatjes?
Wat advies en onderzoek betreft gaat het vooral om woningcorporaties, verzekeraars, en zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast is Woonmaatjes doorlopend op zoek naar partners in uitvoering – in de meest brede zin

Naar wat voor uitvoerend partners is Woonmaatjes op zoek?

Het komt neer op vijf soorten partners:

 • Enthousiaste franchisers die voor/namens Woonmaatjes de match tussen jong en oud, en vraag en aanbod willen maken.
 • Woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties die een adviserende partij zoeken voor thuiswonende mensen met een ondersteuningsvraag, een leegstandsvraagstuk of meedenken over woningaanpassing.
 • Aannemers en klusbedrijven voor kleiner kluswerk en woningaanpassing bij senioren. Voor wooncomfort of zodat zij hun ruimte kunnen verhuren aan een student of starter.
 • Financiële instanties om indien gevraagd erkende woningtaxaties te verrichten en
  administratieve zaken te regelen
 • Makelaars voor advies over de woning- en verhuurmarkt.

Zijn er verder nog samenwerkingsvormen met Woonmaatjes mogelijk?
Absoluut! Denk aan maatschappelijke stages, afstudeermogelijkheden of vrijwilligerswerk. Woonmaatjes staat voor alle ideeën en hulp open, dus laat het vooral weten.

6. Persbericht

Persbericht Groesbeek, 3 maart 2020

S-HUIS wil met WOONMAATJES ouderen een oplossing bieden voor hun eigen woonwens en die van ‘n ander.   

Met een nieuw wooninitiatief wil Petra Eshuis van S-HUIS makelaardij een einde maken aan de lastige Woon- en WMO situatie waarin steeds meer ouderen zich bevinden. De toenemende druk op de mantelzorg en WMO maakt het voor hen alsmaar lastiger om hulp in en rondom de woning te krijgen. Daarbij komt dat de woningcrisis dit decennium niet opgelost wordt en dat maakt het doorstromen naar een passende seniorenwoning zo goed als onmogelijk. Gevolg hiervan is dat een groeiende groep ouderen steeds vaker alleen in een niet op hun leeftijd aangepast en te groot huis wonen. Kamers en zelfs etages zijn niet meer in gebruik. Met Woonmaatjes wil ik aan deze situaties iets te doen. Niet alleen in de eigen regio maar in heel Nederland. 

Woonmaatjes is een inclusieve vorm van ‘woning deelverhuur’ waarmee ik ouderen in hun kracht zetten. Een professionele oplossing bieden zodat zij het heft in eigen hand kunnen nemen en de voordelen ervan binnen kunnen halen. Hoe? Door de ongebruikte delen van de woning te verhuren aan een student, werkforens of doorstromer die indien gewenst een helpende hand kan bieden bij wat huishoudelijke taken of persoonlijke aandacht.Voor elkaar maakt men zo écht het verschil.

Maar er zijn meer positieve effecten: het gevecht tegen kamernood, de overspannen woningmarkt, de overbelaste mantelzorg en WMO. En tenslotte geeft het ouderen wat extra financiële ruimte voor bijvoorbeeld het verduurzamen of opplussen van de oudere woning. En dit zal de kans op een toekomstige verkoopbaarheid verhogen.

En dit alles kan, zonder dat het afbreuk doet aan financiële of sociale rechten van de partijen. Met als ware de senior in de rol van verhuurder van een passende  huurder met een plus, een woonmaatje! 

Voor de plus, het advies, het matchen en al het regelwerk, daar zorgt Woonmaatjes voor. 

Op de website www.woonmaatjes.nl kunnen mensen zich nog gratis registreren en voor de woonruimte het aanbod of de vraag beschrijven. Daarbij kan men een persoonlijk profiel aanmaken en de voorkeur van interesses, kennis of hulp in en rond de woning die men vraagt of wil delen vermelden. Na ontvangst bekijkt Woonmaatjes of er een gunstige match is, voor beide partijen. Maar ook of extra contact voor advies of het adverteren wenselijk is. “Voor eerlijk en veilig wonen: geschikte woonruimte, gescreende huurder, juiste waardebepaling, gewenste hulp en correcte contractering”. 

S-huis makelaardij is lid van brancheorganisatie VBO Makelaar en conformeert zich aan de gedragsregels van de brancheorganisatie,SCVM en NRVT. In samenwerking met VBO makelaars wil Petra een landelijk platform voor Woonmaatjes uitrollen en daarin nog meer partijen en organisaties betrekken. VBO biedt ook de beschikking over faciliteiten om de service te verhogen. Door standaardisatie van huurovereenkomsten, werkprocessen,screening faciliteiten en actuele juridische en fiscale informatie kan er zo meer aandacht op maat van de klant geboden worden. Een eventueel huuraanbod- of vraag kan in overleg worden geplaatst op de website van www.s-huismakelaardij.nl of worden doorgeplaatst naar huursites zoals Pararius.nl, VBO.nl of Funda.nl.

————————————————————————————————————————–

Voor inlichtingen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Petra Eshuis:

info@woonmaatjes.nl   Petra Eshuis Tel.06 1101 1080

223

Woonmaatjes zijn al door ons geholpen

En we blijven matchen, want het is nodig. Wilt u woonruimte aanbieden of heeft u behoefte aan woonadvies, gezelschap of hulp in/rondom het huis. Help uzelf en ’n ander! Met Woonmaatje is een passende match zo geregeld!