Wetsvoorstel tijdelijk huurcontract voor jongeren

Tijdelijke huurcontracten met jongeren mogelijk gemaakt.

Wetsvoorstel tijdelijk huurcontract voor jongeren

Op 20 februari heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, waarmee onder opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ ook gaat vallen de huuropzegging van een woning die tijdelijk is verhuurd aan een jongeren. Het doel van de wijziging is de doorstroming te bevorderen. Door schaarste hebben vooral  jongeren moeite met het vinden van een zelfstandige woning. Voor sociale huurwoningen gelden lange wachtlijsten.

Hoe het werkt?
Tijdelijk huurcontracten met jongeren wordt hierdoor mogelijk gemaakt. het opzeggen van de huurovereenkomst door de verhuurder wegens ‘eigen dringend gebruik’ wordt aangevuld met de mogelijkheid om een huurovereenkomst met een jongere, op te zeggen. Daarbij moet de verhuurder wel aantonen dat de vrijgekomen woonruimte opnieuw aan een student/jongere wordt verhuurd.

Voor wie geldt dit?
Voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Zij kunnen een zogeheten jongerencontract sluiten voor de periode van vijf jaar. Sluit je een huurovereenkomst als je  27 jaar bent dan loopt deze in principe tot je 32 jaar door.

Verlenging mogelijk?
Ja, verlenging is eenmalig voor een periode van twee jaar toegestaan. Daarmee krijgen jongeren 7 jaar de tijd om nieuwe huisvesting te vinden.

Verruiming wetsvoorstel?
Ja, dat is in april 2014 al aangekondigt door Minister Blok. Zo is in de maak dat de tijdelijke huurovereenkomst ook voor promovendi en grote gezinnen gaat gelden. Mogen verhuurder een huurcontract met een maximumduur van twee jaar aanbieden en komen er meer mogelijkheden voor verhuur binnen de Leegstandswet.

Bron: kamerstukken II 2014/15, 34156, nr. 3-17

223

Matches gerealiseerd door Woonmaatjes

En we blijven matchen, want het is nodig. Wilt u woonruimte aanbieden of heeft u behoefte aan woonadvies, gezelschap of hulp in/rondom het huis. Help uzelf en ’n ander! Met Woonmaatje is een passende match zo geregeld!